ENTRADA O AMOR BRUXO DE FALLA - ORQ. DE CÁMARA DO FESTIVAL BAL Y GAY, MARÍA TOLEDO, CANTAORA; JAUME SANTONJA, DIRECTOR