Política de Privacidade

En cumprimento co artigo 10 da Lei 34/2012 do 11 de xullo de servizos da sociedade de información e de comercio electrónico, informámoslle que o titular da páxina web é:

• Nome: Fundación Xesús Bal y Gay
• Dirección:  Camiño  do  apeadeiro 7
• CP: 27893
• Poboación: Nois-Foz
• CIF:  G27517762
• Telf.: 982136132
• Email: info@festivalbalygay.com

Os propietarios resérvanse o dereito de modificar o contido da web sen aviso previo e sen ningún tipo de limitación.

A información remitida a esta páxina terá que ser veraz e non vulnerará o dereito a terceiros nin á legalidade vixente.

 

Política de privacidade

Os datos persoais por vostede facilitados, enviados ao correo electrónico info@festivalbalygay, para pedir información comercial ou ben concertar o servizo, serán tratados pola  FUNDACIÓN XESÚS BAL Y GAY con CIF  G27517762 e domicilio en  Camiño  do  apeadeiro , nº 7 con código postal 27893 de Nois-Foz (Lugo).

Para o envío de publicidade, o usuario deberá prestar o seu consentimento expreso no formulario de contacto. En calquera caso, se o usuario quixese revogar devandito consentimento deberá comunicalo por escrito mediante correo electrónico a info@festivalbalygay.com.

En cumprimento coa normativa vixente, a FUNDACIÓN XESÚS BAL Y GAY informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir coas obrigacións contractuais e legais.
#Ante a situación que o usuario  peticione exclusivamente recibir información nun momento puntual, sen aceptar o envío de publicidade, e non se chegue a concertar o servizo, non sendo necesario por tanto xustificar #ante terceiros, a información privada do usuario borrarase no prazo de 1 ano.

A  FUNDACIÖN  XESUS BAL Y GAY comprométese a observar a obrigación de secreto dos datos de carácter persoal que nos facilite, a tratalos de forma confidencial e a gardalos adoptando as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Os datos informados non serán entregados a terceiros.

En calquera momento, vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, cancelación,  portabilidad e esquecemento remitindo un escrito, xunto con copia do seu documento nacional de identidade, ao noso domicilio social a  Camiño  do  apeadeiro nº 7 deNois-Foz (Lugo).

Así mesmo, infórmaselle que vostede ten o dereito de dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar calquera reclamación que considere oportuna.

 

Termos e condicións


PRIMEIRO.- ENVÍO DE PUBLICIDADE

Ao apartado de formulario de contacto, establécese a posibilidade que o cliente mostre a súa conformidade para recibir ofertas e publicidade dos servizos que presta a  FUNDACION XESÚS BAL Y GAY podendo revogar este consentimento mediante un escrito, acompañado cunha copia do seu documento nacional de identificación, ao correo electrónico  info@festivalbalygay


SEGUNDO.- MARCAS E LOGOTIPOS DA PÁXINA WEB

As marcas e logotipos que aparecen na páxina web son propiedade de . Non se permite o uso sen permiso previo e por escrito da FUNDACIÓN XESÚS BAL Y GAY e vostede acepta que calquera uso pode constituír unha infracción dos dereitos dos propietarios pertinentes.


TERCEIRO.- XURISDICIÓN

Os termos e condicións establecidos no contrato entre o usuario e a  FUNDACIÓN XESÚS BAL Y GAY rexeranse pola lexislación española. Todas as posibles controversias someteranse aos xulgados de  LUGO.