Fundación

A Fundación Xesús Bal y Gay nace en febreiro 2020, co obxectivo de fomentar o desenvolvemento da cultura nas súas distintas formas de creación e expresión e en especial na música como vehículo de cohesión social e de desenvolvemento  conginitivo-emocional nunha sociedade.

O motivo e razón de ser da Fundación Xesús Bal y Gay é a democratización cultural e a oferta de programas artísticos de calidade que promovan a creación dunha rede cultural firme en zonas máis desfavorecidas. Buscarase o desenvolvemento a sociedades máis críticas e sensibles a través da arte que axuden a dinamizar a economía da zona e aumentar o benestar da poboación local.

Ser un evento cultural de referencia polo seu carácter integrador. Para iso é necesario manter a excelencia nas propostas artísticas (a través do Festival Bal y Gay), desenvolver o seu proxecto  socioeducativo en máis municipios e ampliar o seu programa a máis expresións artísticas como a danza, a pintura, o teatro ou o cinema.

Respecto, compromiso, liderado, excelencia, transparecia, responsabilidade, diversidade, inclusión, innovación e creatividade. Actuarase coa integridade como principio fundamental procurando ou maior impacto de cada unha dás  actuacións a través dá calidade e a optimización dás capacidades e recursos. Apostarase por  unha constante  mellora.

Quen somos

DON ENRIQUE RODRÍGUEZ BAIXERAS, presidente
DON JOSÉ ARNAU SIERRA, vicepresidente
DON JOSÉ MANUEL ROMERO MORENO, vicepresidente
DON JOSÉ FRANCISCO RIVAS CHAVARRÍA, tesoureiro
DONA MARÍA DE CIELO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, secretaria
DON RAFAEL RODRÍGUEZ POSTIGO, vogal
DON ANTONIO RODRÍGUEZ BAIXERAS, vogal
DON LUIS CÁMARA PALOMARES, vogal
DON JAVIER RODRÍGUEZ PÉREZ, Vogal
DOÑA ALBA RODRÍGUEZ PÉREZ, xerente Fundación (non padroa)