Condicións de compra

 

Unha vez adquirida a entrada a través de www.festivalbalygay.com, non será cambiada nin devolto o seu importe, excepto en casos de cancelación do evento. Non será obxecto de devolución aqueles supostos en que a suspensión ou modificación producísese unha vez comezado o espectáculo ou actividade recreativa e fóra por causa de forza maior.

A devolución, en caso de cancelación, é obrigación do Organizador realizala dentro do prazo de quince días desde a data da comunicación pública da cancelación. Se a suspensión realízase unha vez transcorrida a metade do espectáculo, non haberá devolución algunha. As malas condicións climatolóxicas non dan dereito a devolución da entrada. En caso de cancelación, a devolución poderase efectuar dentro do prazo de quince días desde a data da comunicación pública da suspensión do espectáculo. Transcorrido este prazo, non se admitirá ningunha devolución. Non serán susceptibles de devolución os gastos de xestión/distribución ou servizos de recuperación de entrada.

A devolución do importe das entradas executarase automaticamente á tarxeta desde a que se realizou a compra nun prazo aproximado de 3 a 15 días hábiles.

A organización non garante a autenticidade da entrada se non se adquiriu nos puntos oficiais de venda.

Ao acceder ao recinto, o público poderá ser sometido a un rexistro segundo a lei. Non está permitida a entrada con todos aqueles obxectos que puidesen ser de consideración perigosos pola organización. Resérvase o dereito de admisión.

A admisión queda supeditada ao feito de dispoñer dunha entrada completa e en boas condicións. O posuidor da entrada perderá os seus dereitos ao saír do recinto. É potestade da organización permitir o acceso ao recinto unha vez empezada a función.

A organización resérvase o dereito de alterar ou modificar o programa do acto. En caso de anulación, a organización comprométese á devolución do importe da entrada